Cuộc đấu trí trên cổng trời Mường Khương

06:45 09/06/2015

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy âm thầm thu gom và quyết định chuyển một lượng hàng lớn qua biên giới Mường Khương đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. 40 bánh heroin được cất giấu cẩn thận trên một trong 5 chiếc taxi, nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy từ TP Lào Cai lên huyện biên giới Mường Khương. Hai đối tượng đi trước cảnh giới, hàng hóa đi phía sau, với thủ đoạn này chúng hy vọng có thể qua mặt Công an huyện Mường Khương. Nào ngờ…

Ý kiến bạn đọc