Để vang mãi tiếng cồng ngày xuân

08:48 29/12/2020

Trên khắp buôn làng Kon Tum xanh thẳm nhiều năm qua vẫn rộn một âm thanh đã trở thành sức mạnh, niềm tin, vang vọng bài ca xây dựng, kiến thiết và gìn giữ văn hóa công chiêng của các dân tộc anh em.

Ý kiến bạn đọc