Đổi thay bên con kênh Hàng Bàng

12:30 08/09/2019

Kênh Hàng Bàng chảy ngang Chợ Lớn xưa kia là con đường thủy thông thương hàng hóa, ghe lái thương hồ thường xuyên vận chuyển hàng từ các miền Đông - Tây về Chợ Lớn.

Ý kiến bạn đọc