Đồng chí Trần Đại Quang và dấu ấn từ các vụ án lớn

16:14 01/10/2018

Trong mỗi vụ án, đặc biệt là các vụ án lớn, việc điều tra khám phá là công sức, là mồ hôi, trí tuệ của cả tập thể. Thế nhưng, nó sẽ mang dấu ấn và phong cách chỉ đạo của người chỉ huy.

Ý kiến bạn đọc