Giai thoại về “bốc sư” Hoàng Chiêm

20:45 12/05/2014

Hầu như tất cả những người sinh sống ở Đà Lạt lâu năm đều biết đến danh tiếng “bốc sư” Hoàng Chiêm. Người ta thường gọi ông là thầy Chiêm. Trước năm 1975, ông này “nổi tiếng” đến nỗi “thầy bói quốc gia” Huỳnh Liên có dạo mạo danh ông để ngồi vỉa hè chợ Bến Thành kiếm xu lẻ. Chẳng hiểu “Tài” bói toán của ông “kinh khiếp” thế nào mà đến nỗi rất nhiều tướng lĩnh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) xin ý kiến mỗi khi điều binh?

Ý kiến bạn đọc