Khám phá làng nghề thú vị ở Phò Trạch

13:14 20/08/2019

Phò Trạch đan đệm, đan bao
Phú Lương xúc tép, làng Rào bủa câu
Vinh An nhiều ruộng, nhiều trâu
Ưu Điềm, Quảng Thái trồng dâu nuôi tằm

Ý kiến bạn đọc