Kỳ tích của một dự án khai thác dầu khí

Khát vọng mang tên Biển Đông 01

19:50 10/03/2019

Việc chế tạo giàn khoan Mộc Tinh được giao cho Vietsovpetro, còn Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ nhất là chế tạo giàn Hải Thạch và giàn xử lý trung tâm PQP-HT.

Ý kiến bạn đọc