Khơi dậy niềm tin cho người lầm lỗi

23:12 01/10/2019

Để những người từng lầm lỡ có thể trở về với cuộc sống lương thiện, cần có sự phối hợp của cộng đồng, trong đó gia đình phạm nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ý kiến bạn đọc