Câu chuyện Sầm Nưa:

Kỳ 1: Chuyện ghi trên chuyến chuyên xa

14:30 31/12/2008

Xin mượn tạm từ chuyên xa để gọi chuyến xe chở 12 cụ lão thành cách mạng sang Sầm Nưa dự cuộc giao lưu các nhân chứng lịch sử thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, dự Hội thảo Quốc tế Căn cứ địa Sầm Nưa biểu tượng đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt - Lào.

Ý kiến bạn đọc