Nhớ về Đại tướng Trần Đại Quang:

Một nhà lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học đáng kính

10:52 26/09/2018

Với đội ngũ trí thức Công an nhân dân và cá nhân tôi, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang là người đặc biệt. Tôi quen biết anh từ năm 1986, lúc đang làm nghiên cứu sinh tại Học viện Bộ Nội vụ Liên Xô. Anh lúc đó là phó trưởng phòng của Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ.

Ý kiến bạn đọc