Người duy nhất ở Việt Nam cắm sạc điện vào tim để sống

06:00 08/02/2015

Từ Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vượt hơn 50km chúng tôi tìm về Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình để gặp anh Hoàng Quốc Biên, người duy nhất ở Việt Nam hiện nay hàng ngày cắm sạc điện vào người để sống, bởi anh là người đầu tiên ở Việt Nam được ghép tim nhân tạo bán phần. Anh Biên đón chúng tôi trong bộ dạng như một cậu trò nhỏ bởi anh luôn mang theo cái xắc bên mình.

Ý kiến bạn đọc