Người giữ lửa đất rừng Tây Bắc

16:00 29/12/2014

Đường lên A Pa Chải mùa này dọc hai bên vàng rực cúc quỳ. Cúc quỳ cứ thế mọc tự nhiên, tốt um tùm không cần người chăm bón, cành hoa tới tấp chờm ra cả hai bên vệ đường. Thượng tá Đoàn Quang Sung, Trưởng phòng Trinh sát 2, Cục An ninh Tây Bắc lẩm nhẩm: Dã quỳ rộ thế này là năm nay người Hà Nhì ăn tết to đây!

Ý kiến bạn đọc