Người thầy khả kính của những nhà tình báo chiến lược

14:24 15/02/2018

Trong bản danh sách tù chính trị bị thực dân Pháp giam cầm tại nhà tù Sơn La hiện niêm yết ở Bảo tàng Nhà tù Sơn La, số thứ tự 26 là một người mang tên Vũ Văn Địch.

Ý kiến bạn đọc