Những bao gạo biết kể chuyện

12:53 01/05/2020

Những con người bần hàn, cơ cực, những con người yếu thế trong xã hội, họ sống bằng sự bảo trợ của xã hội, nay đứng trước dịch bệnh càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế. Sự nghèo khổ khiến cho những hộ gia đình tưởng như lâm vào bước đường cùng.

Ý kiến bạn đọc