Nơi khởi nguồn của 4 dòng sông

07:33 23/06/2020

Trở lại Đình Lập vào những ngày nóng của tháng 5, tôi đem theo cảm nhận của bốn mươi tư năm trước. Đó là một huyện biên giới có địa hình núi cao, dân cư thưa thớt và còn nghèo.

Ý kiến bạn đọc