Nỗi niềm Công an xã: Xây dựng Luật Công an xã để khắc phục những bất cập?

11:35 05/01/2016

Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Công an xã cho phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Công an nhân dân (CAND), Quốc hội đã đưa dự án Luật Công an xã vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Ý kiến bạn đọc