Nước mắt Pô Cô

10:45 02/08/2011

Dòng sông Pô Cô đã cướp đi của em những thứ quí giá nhất trên đời, nhưng cũng từ dòng sông này, em đã tìm lại được hơi ấm làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời.

Ý kiến bạn đọc