Quý bà xuất ngoại săn xuân dược

20:15 01/10/2012

Lời truyền nơi hoàng cung, để thiên tử được trở thành chiến binh chốn phòng the đặng "hầu hạ" tam cung lục viện, các ngự y, đạo sĩ ngày đêm luyện linh đơn, nghĩ ra những bài thuốc tráng dương bổ thận kỳ công để "con trời" ngự lãm. Không chịu lép vế quân vương về cái khoản ấy, chốn dân gian, cũng vì cái giấc mộng chiến trận giường chiếu mà những kẻ lắm tiền đã không tiếc công sức, tiền của săn lùng những món sơn hào hải vị có tác dụng bổ tinh ích khí.

Ý kiến bạn đọc