Sống chung với hạn, mặn ở miền Tây

14:47 05/04/2020

Các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh và Long An đã công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn. Có thể nhận thấy quy luật tự nhiên đã thay đổi. Nếu vào năm 2016, ghi nhận 100 năm mới có trận hạn, mặn lịch sử, thì nay chỉ sau 4 năm đã lặp lại và có chiều hướng xấu hơn, gay gắt hơn.

Ý kiến bạn đọc