Tên làng bi hài ký

10:00 11/11/2008

Vì cái tên làng mà anh em, chú cháu, vợ chồng xảy ra cãi vã, xung đột liên miên. Chi bộ đảng thì lục đục, mất đoàn kết... Tình trạng này đã kéo dài tới 4-5 năm trong một thôn của tỉnh Thái Bình.

Ý kiến bạn đọc