Thâm nhập thế giới ngầm buôn “hàng Đ”

13:35 09/04/2016

Không biết tự bao giờ, ở xứ ta – mà có lẽ đặc biệt cũng chỉ có xứ ta – nổi lên phong trào săn lùng hàng độc, hiếm. Hai từ “độc, hiếm” được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó. Tức là món đồ ấy phải độc đáo và duy nhất mà người trong giới gọi tiếng lóng là “hàng đê” (Đ).

Ý kiến bạn đọc