Ma trận hàng giả ở Trung Quốc: Thứ gì cũng làm được (!)

16:45 19/01/2015

Hỏi ra mới biết để tránh bị bắt vì vi phạm bản quyền theo Công ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết, dân làm hàng giả, hàng nhái ở Quảng Châu chỉ gắn nhãn hiệu khi nào người mua yêu cầu, còn chưa gắn thì chẳng sợ gì hết! A Dìn nói: "Mua 1 cái không bán đâu, mua 5 cái trở lên mới bán". Tôi hỏi nếu tôi đặt làm 100 cái thì giá bao nhiêu, và chừng nào có hàng?

Ý kiến bạn đọc