Tình người và những mảng màu sáng – tối

14:00 06/12/2020

"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày", đau đớn hơn còn có những đứa con trời đánh không chỉ kể khổ vì phải nuôi cha mẹ mà còn ngược đãi hành hạ khi cha mẹ về tuổi xế chiều.

Ý kiến bạn đọc