Trở lại Cha Lo

14:04 31/08/2020

Lần đầu tiên tôi biết đến Cha Lo là đầu tháng 5 năm 1974. Năm học đã kết thúc, bọn học trò chúng tôi sẽ được nghỉ hè. Và thế là một cuộc họp lớp vui vẻ diễn ra, cái chính và cũng là tiện thể lớp chúng tôi chia tay các cô giáo sinh của trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội về thực tập. Một cuộc họp chia tay 2 trong 1 diễn ra nhiều lưu luyến.

Ý kiến bạn đọc