Về Quảng Trị, về với lịch sử

18:02 26/08/2019

6 năm trước, trong lần vào công tác ở tỉnh Quảng Trị, tôi được anh Hòa (khi đó là Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị) ghé tai nói “Giao lưu các tỉnh từng là “Kinh đô” mà thiếu tỉnh Quảng Trị thì thật không công bằng”.

Ý kiến bạn đọc