25 năm cuộc đảo chính tháng 8-1991 tại Liên Xô: Như một sự an bài

16:45 24/08/2016

Trước nguy cơ Liên Xô tan rã nếu Hiệp định Liên bang mới được ký kết đúng vào ngày 20-8, Chủ tịch KGB Kriuchkov đã đứng ra tập hợp lực lượng để "tìm cách giải nguy".

Ý kiến bạn đọc