9 địa điểm nghi ẩn giấu 37 tỷ USD châu báu thời Đức Quốc xã

06:45 11/02/2018

Khi Đức Quốc xã bắt đầu sụp đổ vào năm 1945, các trùm đã bí mật giấu nhẹm nhiều kho tàng châu báu và các món đồ cổ quý giá đã chiếm đoạt trên khắp Châu Âu từ 6 năm trước đó.

Ý kiến bạn đọc