Anh hùng LLVTND Cao Đăng Chiếm - Vị tướng An ninh huyền thoại (tiếp theo và hết)

10:35 19/08/2010

Ngày 30/4/1975, ông Cao Đăng Chiếm chỉ huy một cánh quân gồm các cơ quan, ban, ngành nội chính của Trung ương Cục từ chiến khu Tây Ninh khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về Sài Gòn với nhiệm vụ chiếm lĩnh, tiếp quản các cơ quan an ninh, cảnh sát, tình báo địch.

Ý kiến bạn đọc