Bác Hồ trong ký ức của Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

09:40 06/09/2016

Chuyện về chiến công của ông với 13 lần xuất kích, 7 lần bóp cò, 7 chiếc máy bay Mỹ rơi, 7 huy hiệu được Bác Hồ tặng đến nay rất nhiều người biết. Trong ánh nắng chiều bàng bạc soi nghiêng qua thềm nhà Đại tá anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, chòm râu trắng như cước của ông rung lên khi ông nhớ lại thời tuổi trẻ “oanh liệt” tung cánh bay Mig-17 trên bầu trời, gan dạ, chiến đấu với những “Thần sấm, Con ma, Thập tự quân” của không lực Hoa Kỳ.

Ý kiến bạn đọc