Kỷ niệm 70 năm mùa xuân trường kỳ kháng chiến của nhân dân ta (1948 - 2018):

Bác Hồ và Tết kháng chiến Mậu Tý 1948

07:16 16/02/2018

Cuộc kháng chiến của ta bước sang năm thứ hai, quân đội Pháp đã chiếm hầu hết các thành phố, thị xã miền Nam, lấn chiếm nhiều vùng khá rộng ở miền Trung và kiểm soát hầu hết vùng Tây Bắc, Đông Bắc để tạo sức ép lên khu căn cứ địa Việt Bắc.

Ý kiến bạn đọc