Đi tìm hậu duệ Tổng đốc Hoàng Diệu: Chuyện thú vị về dòng họ Hoàng

20:30 09/07/2015

Noi gương Tổng đốc Hoàng Diệu, nhiều người con trong gia tộc của cụ cũng được coi là người trung liệt, anh tài cũng như tham gia đóng góp tích cực cho cuộc đời. Trong số đó có người học cao thành giáo sư, nhà giáo, có người tham gia kháng chiến, nhiều người nổi tiếng và có đóng góp cho đất nước.

Ý kiến bạn đọc