Bộ sưu tập âm nhạc của trùm phát xít Adolf Hitler

14:00 04/04/2008

Hơn 60 năm sau Thế chiến II, một bộ sưu tập các tác phẩm âm nhạc của trùm phát xít Adolf Hitler đã được phát hiện. Bộ sưu tập cho thấy sự hâm mộ của Hitler đối với những tác phẩm của các nghệ sĩ thuộc chủng tộc mà Hitler cùng đám tay chân của y luôn cho là "hạ đẳng".

Ý kiến bạn đọc