Chí sĩ Ba Thới - Một tấm gương kháng Pháp trung liệt

16:00 23/06/2016

Trong lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước mãnh liệt của nhân dân ta đã đánh bại mọi mưu đồ xâm lược của các thế lực ngoại quốc. Khắp đất nước, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều in dấu nhiều tấm gương yêu nước trung liệt.

Ý kiến bạn đọc