Chiến công của đơn vị tình báo T65 (tiếp theo và hết)

15:43 25/04/2010

Thực hiện chỉ đạo của Khu ủy, đơn vị T65 đã khẩn trương tập trung tiến hành rà soát lại mạng lưới của LLBM và đưa cán bộ về vùng giáp ranh để nghiên cứu tình hình, móc nối gây dựng lại cơ sở để thâm nhập vào thành phố, thị xã hoạt động bí mật lâu dài. Thời gian này, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do thiếu đói,  bệnh tật, nhưng cán bộ T65 luôn đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau và tìm mọi biện pháp để chống đói đảm bảo hậu cần phục vụ công tác chiến đấu lâu dài...

Ý kiến bạn đọc