Nguyễn Hữu Hạnh, người phổ biến nhật lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh

Chiến công thầm lặng (kỳ cuối)

14:10 01/05/2016

Tháng 4-1975, đồng chí Nguyễn Tấn Thành được giao nhiệm vụ truyền đạt yêu cầu cho Nguyễn Hữu Hạnh: Nếu Dương Văn Minh lên làm Tổng thống thì tìm cách nắm giữ quân đội, tác động Dương Văn Minh kết thúc cuộc chiến có lợi cho nhân dân.

Ý kiến bạn đọc