“Chúng tôi kỷ niệm sinh nhật Người bằng cách chiến đấu quyết liệt hơn”

16:40 28/05/2015

"Tất cả chúng tôi đều mong muốn Bác Hồ vào thăm Sài Gòn khi Bác còn sống nhưng chúng tôi đã không làm được điều mơ ước đó. Chúng tôi rất đau đớn. Bây giờ chúng tôi kỷ niệm sinh nhật Người bằng cách chiến đấu quyết liệt hơn để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc"...

Ý kiến bạn đọc