Chuyện đời của một vị tướng anh hùng

17:35 03/09/2014

Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, người đã dành gần hết cuộc đời cách mạng của mình với nghề cảnh vệ. Ông không chỉ là người đã có 10 năm làm cận vệ của Bác Hồ mà còn là người đã trực tiếp chỉ huy công tác bảo vệ hai phái đoàn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris suốt 4 năm 8 tháng.

Ý kiến bạn đọc