Chuyện nữ sĩ quan trẻ tuổi nhất trong quân đội Xôviết

15:50 16/05/2012

Evdokiya Zavalia sinh năm 1926 trong một gia đình nông trang viên ở miền Tây Ukraina. Khi nghe tin phát xít Đức tấn công Liên Xô, cô bé Zavalia lúc đó mới 15 tuổi đang làm việc ngoài đồng phụ giúp cha mẹ đã bật khóc vì căm hận quân xâm lược mà không được cầm vũ khí chống trả chúng.

Ý kiến bạn đọc