Chuyện về nhà văn tướng cướp Sơn Vương

20:20 30/08/2015

Cuộc đời bi tráng của Sơn Vương đã tạo thành một huyền thoại đẹp. Người ta gọi ông bằng nhiều mỹ danh: "Tráng sĩ Gò Công", "Nhà văn tướng cướp", "Đề lao hiệp khách", "Cọp núi Gò Công", "Côn Lôn chúa đảo", "Người tù thế kỷ"...

Ý kiến bạn đọc