Một xã hội nô lệ ở thế kỷ XX:

"Cõi không tưởng chết chóc"

09:35 20/11/2009

Chính sau cuộc tuyển cử này và sau việc chỉ định một chính phủ mới, Xihanúc “từ chức” Quốc trưởng, còn người bạn cũ đồng thời là cố vấn của ông Pen Nút “từ chức” Thủ tướng. Khi ấy, người ta thông báo rằng Xihanúc sẽ nhận được trợ cấp hàng năm là 8.000 đôla.

Ý kiến bạn đọc