Cuộc tập kích quân Pháp ở Trạm Nam Chơn

19:05 12/01/2015

Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam chỉ kéo dài trong 3 năm, từ năm 1885 (thời điểm Vua Hàm Nghi xuất bôn và hạ chiếu Cần vương) cho đến lúc thủ lĩnh của phong trào là Nguyễn Duy Hiệu sa vào tay giặc năm 1887. Trong các cuộc khởi nghĩa, có thể kể đến cuộc tập kích của nghĩa quân vùng Tây - Bắc Hòa Vang do chiến tướng Hồ Học làm thủ lĩnh vào Trạm Nam Chơn đêm 28/2, rạng ngày 1/3 năm 1886.

Ý kiến bạn đọc