Chuyện về người Việt làm thư ký cho Tổng Bí thư Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản

20:45 11/06/2015

Ông từng học Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn rồi tham gia chiến đấu ở mặt trận miền Tây Thanh Hóa. Được biệt phái qua Lào hoạt động, ông cùng làm việc với người dẫn đường cho Hồ Chủ tịch hoạt động cách mạng ở Thái Lan và Lào, rồi làm thư ký cho Tổng bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản, sau này làm Chủ tịch nước Lào. Ông còn là bạn chiến đấu với Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt (Phó thủ tướng Lào hiện nay). Ông là Đào Văn Tiến.

Ý kiến bạn đọc