Nhớ về chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không":

Đơn vị bắn rơi B52 nhiều nhất đã được huấn luyện tại Liên Xô như thế nào?

06:52 26/12/2017

Đại tá Nurbatov, Trưởng Trung tâm huấn luyện nói với đồng chí Đỗ Thế Nhân: "Chúc mừng các đồng chí Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Đây là một kết quả bắn đạn thật ít khi đạt được trên trường bắn quốc tế này. Chúc các đồng chí sẽ giành được thắng lợi xuất sắc như thế khi về bắn máy bay Mỹ ở Việt Nam".

Ý kiến bạn đọc