Phòng bảo vệ chính trị 4, Công an Tỉnh Hà Tây:

Góp phần giữ yên cửa ngõ Thủ đô

14:00 20/03/2008

 Hà Tây là địa phương liền kề với thủ đô Hà Nội, gồm 2 thành phố, 12 huyện, 323 xã phường, thị trấn với diện tích hơn 2.192km2, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chống bọn xấu lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, trách nhiệm đè nặng lên Lực lượng An ninh nhân dân mà nòng cốt là Phòng Bảo vệ chính trị 4, Công an tỉnh.

Ý kiến bạn đọc