Hành trình của một bác sĩ Quân Giải phóng

09:40 18/06/2015

James G. Zumwalt viết cuốn sách "Bare Feet, Iron Will" - tạm dịch là "Chân trần, ý thép". Cuốn sách xuất bản ở Mỹ ngày 26/4/2010 đã làm thay đổi cái nhìn của rất nhiều người Mỹ về Việt Nam. Trong cuốn sách này, chúng tôi lược dịch và hiệu đính một chương - có tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước - nói về một bác sĩ Quân Giải phóng, Chủ nhiệm Viện Quân y 211 là bác sĩ Lê Cao Đài…

Ý kiến bạn đọc