Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt (6/3/1946 - 6/3/2016):

Hiệp định Pháp - Việt: Văn bản pháp lý ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

17:10 06/03/2016

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) ra đời, tình hình ngày càng nguy cấp không chỉ vì nạn đói, nạn dốt hoành hành mà chúng ta còn bị các nước đế quốc đưa lực lượng quân sự hỗn hợp vào dưới danh nghĩa quân Đồng minh giải giáp phát xít Nhật. Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng kéo vào đóng quân từ biên giới Việt-Trung đến vĩ tuyến 16. Ở miền Nam, quân Anh kéo vào giúp quân Pháp và trang bị cả vũ khí cho quân Nhật để tiếp sức cho Pháp.

Ý kiến bạn đọc