Hồ sơ cán bộ đi B - Điều kỳ diệu cho ngày toàn thắng

16:40 08/05/2010

55.710 hồ sơ cán bộ đi B được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III gắn với số phận hàng chục nghìn con người bình dị đã cùng với lực lượng vũ trang nhân dân đã làm nên kỳ tích của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. "Hồ sơ cán bộ đi B" là nguồn sử liệu vô giá, mang ý nghĩa quan trọng phản ánh một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ý kiến bạn đọc