Hoàng đế Quang Trung: Tầm nhìn thời đại

21:45 10/06/2014

Xuất thân anh hùng áo vải cờ đào, Hoàng đế Quang Trung đã làm được điều mà rất ít những hào kiệt trong sử sách nước ta làm được. Đánh bại chúa Nguyễn, đập tan chúa Trịnh, đại phá quân Thanh.
Nhưng, quan trọng hơn cả chính là tầm nhìn mang tính thời đại của Hoàng đế Quang Trung trong chính sách đối phó với lân bang, Cụ thể là nhà Thanh của Trung Quốc.

Ý kiến bạn đọc