Lịch sử cuộc xung đột Nagorno-Karabakh

11:30 09/10/2020

Ngày 27/9/2020, cuộc xung đột vũ trang ở Nagorno-Karabakh lại bùng nổ dữ dội sau khi hiệp ước đình chiến ký năm 1994 giữa một bên là nước Cộng hòa Armenia và bên kia là nước Cộng hòa Azerbaijan. Và mặc dù trên lý thuyết, chiến tranh đã chấm dứt nhưng từ tháng 5-1994 đến nay, hai bên vẫn xảy ra những vụ đụng độ mà nguyên nhân là cả Armenia lẫn Azerbaijan đều muốn Nagorno-Karabakh thuộc về mình…

Ý kiến bạn đọc