Sầm Sơn, những trầm tích lịch sử:

Liệt oanh một thời “thuyền nan chống Mỹ”

11:20 13/04/2016

Sầm Sơn. Qua những tháng ngày náo động trên các phương tiện truyền thông về việc tồn tại hay không ba bến đỗ bè mảng của ngư dân, nay đã yên ổn êm thấm. Những chiếc thuyền nan bé nhỏ, nhiều cái đã xác xơ vì nắng gió, nằm tựa vào nhau trên bãi biển.

Ý kiến bạn đọc